ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท สราญ เบฟเวอเรจส์ จำกัด

ผู้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้มาตราฐานสากล.เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการน้ําดื่มที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในราคาที่ดีที่สุดแก่คุณ สําหรับน้ําดื่มที่มีคุณภาพสูง


บริษัทฯ ได้รับการการตรวจรับรองมาตรฐาน ระบบ HACCP/GHPs/ISO9001 ในขอบข่าย น้ำดื่มบริโภค และขวดพลาสติก PET

ได้รับการรับรองมาตราฐาน อย. 🎀และได้รับเครื่องหมายฮาลาล

เกี่ยวกับ..เรา

เป็นบริษัทผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ที่ดำเนินการโดยท้องถิ่นและตั้งอยู่ในอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ด้วยระบบที่ออกแบบเพื่อทำให้น้ำสะอาด เราไม่เคยประนีประนอมกับคุณภาพและของน้ำที่เราผลิตในโรงงานน้ำดื่มบรรจุขวดที่ทันสมัยของเรา.

บริษัท สราญ เบฟเวอเรจส์ จำกัด

บริษัท สราญ เบฟเวอเรจส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 291 หมู่ 4 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 81160.

จัดหาพื้นที่ในการก่อตั้ง

ทางบริษัท ได้จัดหาที่ตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ในหลายพื้นที่ และเราได้เล็งเห็นว่าในพื้นที่นี้มีคุณภาพน้ำที่ดี.

เริ่มดำเนินการก่อตั้ง

เราจึงได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานเมื่อปี พ.ศ. 2565 เพื่อผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ณ พื้นที่นี้.

กำหนดแล้วเสร็จพร้อมเปิดดำเนินกิจการ..

เพื่อเป็นการดีที่ทางบริษัทจะได้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ให้แก่ทางผู้บริโภคได้ดื่มน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัยกับสุขภาพ.

ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด.

น้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 350 ซีซี

สำหรับบริโภค และ งานอีเว้นท์ต่างๆ.

น้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 600 ซีซี

สำหรับบริโภด ตามปกติและพกติดตัวได้ง่ายเหมาะพกพา.

น้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 800 ซีซี

สำหรับบริโภค ในปริมาณน้ำดื่มที่มีปริมาณมากกว่า 600 ซีซี.

น้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 1,500 ซีซี

สำหรับบริโภค ในปริมาณน้ำดื่มที่มีปริมาณมากกว่า 600 ซีซี และ 800 ซีซี.

ขั้นตอนการผลิตผ่านเครื่องจักรที่ทันสมัยและถูกสุขลักษณะ.

ผลิตขวดบรรจุน้ำดื่ม

ขนาด 350 ซีซี, 600 ซีซี, 800 ซีซี และ 1,500 ซีซี.

รับผลิตน้ำดื่มมาตราฐาน OEM

เรารับผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด OEM ให้กับผู้ค้ารายอื่นๆ.

ทีมงานตรวจสอบ คุณภาพน้ำ บรรจุขวด

เรามีทีมงานที่คอยดูแลตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในขั้นตอนการผลิตที่ดี สม่ำเสมอ เพื่อให้ได้น้ำดื่มบรรจุขวดถึงมือผู้บริโภคได้สะอาด บริสุทธิ์และมีคุณภาพที่ดี.

Call To Action

ขั้นตอนในการผลิตของทาง บริษัท สราญ เบฟเวอเรจส์ จำกัด

การผลิตทุกขั้นตอน เราคำนึงถึงความสะอาด ถูกคุณลักษณะ และปลอดภัย.

 • ขั้นตอนนำขวดเข้าบรรจุ.
 • การล้างขวด-บรรจุขวดน้ำดื่ม.
 • แพ็คกิ้งน้ำดื่ม.
Read More

การจัดเก็บน้ำดื่มบรรจุขวด

เราได้มีสถานที่จัดเก็บน้ำดื่มบรรจุขวดหลังการผลิตไว้ภายในอาคารที่สะอาดปลอดภัย.

 • แยกเป็นสัดส่วนตามขนาด.
 • ระบบการจัดเก็บมาตราฐาน.
 • ไม่จัดเก็บน้ำดื่มบรจุขวดให้ปะปนกับสิ่งอื่นใดๆ.

สถานที่จัดเก็บน้ำดื่มหลังการผลิต บุคคลอื่นๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทางเราไม่อนุญาตให้เข้า

จัดการรวบรวม

เราได้มีการจัดรวบรวมน้ำดื่มบรรจุขวดหลังการผลิตไว้ภายในอาคารที่สะอาดปลอดภัย.

 • แยกเป็นสัดส่วนตามขนาด.
 • ระบบการจัดเก็บมาตราฐาน.
 • ไม่จัดเก็บน้ำดื่มบรจุขวดให้ปะปนกับสิ่งอื่นใดๆ.

ตรวจคุณภาพของน้ำดื่ม

 • เราตรวจสอบคุณภาพน้ำสม่ำเสมอ.
 • ตรวจสอบให้มีค่ามาตราฐาน.
 • ไม่ให้น้ำดื่มที่บรรจุ ปะปนกับสิ่งอื่นใดๆ.

เราได้มีการตรวจคุณภาพของน้ำดื่ม.

จัดเตรียมข้อมูล

เราได้มีจัดเก็บข้อมูลน้ำดื่มบรรจุขวดทั้งก่อนการผลิตและหลังการผลิต เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำให้มีมาตราฐาน.

 • แยกเป็นสัดส่วนตามขนาด.
 • ระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้มาค่าเป็นมาตราฐาน.
 • ไม่จัดเก็บน้ำดื่มบรจุขวดให้ปะปนกับสิ่งอื่นใดๆ.

คุณลักษณะของน้ำดื่ม

เราหมั่นตรวจสอบกระบวนการผลิตน้ำดื่ม ให้อยู่ในระบบที่ถูกสุขอนามัยที่เป็นมาตราฐาน.

 • แยกเป็นสัดส่วนตามขนาด.
 • ระบบการจัดการคุณลักษณะของน้ำดื่มในแต่ละขนาด
 • ไม่จัดเก็บน้ำดื่มบรจุขวดให้ปะปนกับสิ่งอื่นใดๆ.

ประมวลผล วิเคราะห์

เราได้มีการวิเคราะห์การผลิตและการบรรจุน้ำดื่มให้เป็นไปตามมาตราฐานที่ได้กำหนดไว้.

 • แยกเป็นสัดส่วนตามขนาด.
 • ระบบการวิเคราะห์ให้เป็นสัดส่วนแต่ละขนาด.
 • ไม่จัดเก็บน้ำดื่มบรจุขวดให้ปะปนกับสิ่งอื่นใดๆ.

การบริการ ของเรา

ทางเราได้มีการบริการจัดส่งน้ำดื่มให้แก่ผู้บริโภค

การผลิตน้ำบรรจุขวด

เราผลิตน้ำดื่มคุณภาพ สะอาด ถูกสุขอนามัย ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ตามมาตราฐาน อย.และเครื่องหมาย ฮาลาล.

สถานที่จัดเก็บน้ำดื่ม

สถานที่จัดเก็บน้ำดื่มหลังการผลิต บุคคลอื่นๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทางเราไม่อนุญาตให้เข้า จัดเก็บน้ำดื่มในสถานที่เก็บที่สะอาด ตามมาตราฐาน.

การจัดส่งมาตราฐาน

จัดส่งถึงมือผู้บริโภดด้วยความรวดเร็ว ตามมาตราฐานการจัดส่ง.

อภิชาติ โรจน์สราญรมย์ (คุณอ้น)

ประธานกรรมการ

บริษัทผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดที่ถูกสุขอนามัย ผ่านระบบการบรรจุที่ทันสมัย.

ธนัช โรจน์สราญรมย์ (คุณนัช)

กรรมการบริหาร

บริษัทผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดที่ถูกสุขอนามัย ผ่านระบบการบรรจุที่ทันสมัย.

พิชชาภา คชสาร (คุณแนแ)

ผู้จัดการสำนักงาน

บริษัทผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดที่ถูกสุขอนามัย ผ่านระบบการบรรจุที่ทันสมัย.

อรวดี ศรีภักดี (คุณแอ๋ว)

ผู้จัดการเขต กทมและปริมณฑล

บริษัทผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดที่ถูกสุขอนามัย ผ่านระบบการบรรจุที่ทันสมัย.

กัณธิมา ไผ่โสภา (คุณพุ่ม)

Entrepreneur

บริษัทผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดที่ถูกสุขอนามัย ผ่านระบบการบรรจุที่ทันสมัย.

แพ็คเกจ โปรโมชั่น

เรามี แพ็คเกจและโปรโมชั่นให้ทางลูกค้าและผู้บริโภด ให้เลือกตัดสินใจในการสั่งน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาดต่างๆ กับทางบริษัทฯ.

คำถามที่พบบ่อย กับทางบริษัท

เมื่อพบสินค้าที่ต้องการ และจำนวนที่ต้องการ (จำนวนมีผลต่อส่วนลด) มาที่อีเมล saranbeverages@gmail.com เพื่อขอราคาและตรวจสอบสต๊อกสินค้า เราจะส่งใบเสนอราคากลับไปภายใน 12ชม. ในเวลาทำการ.

ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อสินค้า สินค้าบางอย่างอาจจะมีขั้นต่ำในรูปแบบการจำหน่ายเป็นแพ็คหรือกล่อง ซึ่งจะถูกระบุไว้ในรายละเอียดสินค้านั้น ๆ.

โปรดส่งใบสั่งซื้อมาได้ทางช่องทางต่อไปนี้ อีเมล: saranbeverages@gmail.com คำสั่งซื้อจะมีผลเมื่อเราได้ตรวจและยืนยันตอบรับกลับไปแล้วเท่านั้น

เมื่อได้รับคำยืนยันการสั่งซื้อจากทางบริษัทแล้ว ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ตามช่องทางต่อไปนี้ - ชำระเงินสดหรือเช็คเงินสดหน้างานเมื่อส่งสินค้ากับพนักงานส่งของ - โอนเงินเข้าทางบัญชีบริษัทเต็มจำนวนก่อนส่งสินค้า บริษัท สราญ เบฟเวอเรจส์ จำกัด ธนาคาร .... เลขบัญชี เมื่อทำการโอนแล้วโปรดแจ้งหลักฐานการโอนพร้อมชื่อบริษัท และตัวเลขใบเสนอราคา (หรือใบสั่งซื้อ) กลับมาทางอีเมล saranbeverages@gmail.com ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ชำระค่าใช้จ่ายจากการโอนเงินเช่นค่าโอนข้ามธนาคาร หรือ ค่าโอนข้ามเขต.

ในกรณีทั่วไปทางบริษัทจะเปิดเครดิตเพื่อความสะดวกในการซื้อขายกับลูกค้าที่มีการซื้อสินค้าต่อเนื่องเป็นประจำ หากท่านต้องการเปิดเครดิตเพื่อความสะดวกโปรดส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาทาง saranbeverages@gmail.com เพื่อพิจรณาการเปิดเครดิตให้กับท่าน 1. ระเบียบการวางบิลและระเบียบทำจ่าย 2. หนังสือรับรองบริษัท 3. เอกสาร ภพ 20
 

รวมภาพขั้นตอนการผลิต

ประมวลภาพ ตั้งแต่การจัดตั้งโรงงานผลิต การเป่าขวด การบรรจุ แพ็คกิ้งและการจัดเก็บของทางบริษัทเรา

 • ทั้งหมด
 • การกรองน้ำ
 • ตรวจสอบ
 • การบรรจุ
 • แพ็คกิ้ง & จัดส่ง

App 1

Product 1

Branding 1

Books 1

App 2

Product 2

Branding 2

Books 2

App 3

Product 3

Branding 3

Books 3

ทีมผู้บริหารงานของเรา

ผู้บริหารของเรามีวิสัยทัศน์ ที่มีคุณภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม.

อภิชาติ โรจน์สราญรมย์ (คุณอ้น)

ประธานกรรมการ

ธนัช โรจน์สราญรมย์ (คุณนัช)

กรรมการบริหาร
อรวดี ศรีภักดี (คุณแอ๋ว)
ผู้จัดการเขต กทม.และปริมณฑล
พิชชาภา คชสาร (คุณแนน)
ผู้จัดการสำนักงาน
ดนัยกรณ์ เพชรทอง (คุณนินท์)
หัวหน้าคุมฝ่ายผลิต

ทีมประสานงานด้านการขาย

เราได้มีทีมงานด้านการขายเพื่อให้ท่านได้ปรึกษาเกี่ยวกับน้ำดื่ม.

คธา นัคราภิบาล(คุณอานัส)
ที่ปรึกษาการขาย โทร.061-325-3888
อรสา หนูอุไร (คุณตา)
ที่ปรึกษาการขาย โทร.061-425-3888
พัชชาภรณ์ ยะลา (คุณภัทร)
ที่ปรึกษาการขาย โทร.061-352-3888
สมชัย ปัตตานี (คุณแล๊ะ)
ที่ปรึกษาการขาย โทร.093-016-4777
จักรพงศ์ บัวบุตร (คุณโต)
ที่ปรึกษาการขาย โทร.093-012-5777

โพสต์บล็อก

โพสต์ล่าสุดจากบล็อกของเรา

มาตราฐาน GHPs

บริษัท สราญ เบฟเวอเรจส์ จำกัด ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพมาตราฐาน GHPs ในขอบข่าย น้ำดื่มบริโภค และขวดพลาสติก PET

Read More

ทีมตรวจสอบคุณภาพน้ำ

น้ำดื่มบรรจุขวดที่ผลิตจากโรงงานของเราได้มาตราฐาน ผ่านขบวนการตรวจสอบอย่างส่ำเสมอ และผ่านขั้นตอนการกรองถูกสุขลักษณะอนามัย จากทุกขั้นตอน...

Read More

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

น้ำดื่มบรรจุขวดที่ผลิตจากโรงงานของเราได้มาตราฐาน ผ่านการตรวจสอบทุกขวด ที่จะได้น้ำดื่มบรรจุขวดที่มีคุณภาพถึงมือผู้บริโภค...

Read More

บรรจุภัณฑ์มีมาตราฐาน

น้ำดื่มบรรจุขวดที่ผลิตจากโรงงานของเราได้มาตราฐาน ทุกขวดที่ผ่านขบวนการผลิต เราตรวจตราเข้มทุกขวด

Read More

ติดต่อ เรา

ท่านสามารถติดต่อกับทางเราได้ที่.

สถานที่ติดต่อ

ติดต่อกับทางเรา.

Location:คลิก

291 หมู่ 4 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 81160

อีเมล:

saranbeverages@gmail.com

โทรศัพท์:

080-882-3555

080-882-4555

เฟสบุ๊ค:

Facebook:คลิก

ไลน์ @ ID :

@saranbeverages

Loading
ข้อความของคุณได้ส่งแล้ว. ขอบคุณ!